ظرفیت 3200لیتر

کلکتور خورشیدی Silverline آلمان

کنترلر خورشیدی Resol آلمان

سیستم حرارتی خورشیدی

تهران- کامرانیه- مهندس بینا

ph6 (1)
ph6 (5)
ph6 (4)
ph6 (3)
ph6 (2)
previous arrow
next arrow
ph6 (1)
ph6 (5)
ph6 (4)
ph6 (3)
ph6 (2)
previous arrow
next arrow