ظرفیت  1200 لیتر

کلکتور خورشیدی NAU آلمان

کنترلر خورشیدی Resol آلمان

سیستم حرارتی خورشیدی

تهران- نیاوران- مهندس ملکی

PH4 (1)
PH4 (5)
PH4 (4)
PH4 (3)
PH4 (2)
previous arrow
next arrow
PH4 (1)
PH4 (5)
PH4 (4)
PH4 (3)
PH4 (2)
previous arrow
next arrow