ظرفیت 3200لیتر

کلکتور خورشیدی BE Proplus آلمان

کنترلر خورشیدی Resol آلمان

سیستم حرارتی خورشیدی

تهران- زعفرانیه- آقای ملول

PH3 (1)
PH3 (5)
PH3 (4)
PH3 (3)
PH3 (2)
previous arrow
next arrow
PH3 (1)
PH3 (5)
PH3 (4)
PH3 (3)
PH3 (2)
previous arrow
next arrow