ظرفیت 3600 لیتر

کلکتور خورشیدی NAU آلمان

کنترلر خورشیدی Resol آلمان

سیستم حرارتی خورشیدی

تهران- کامرانیه- مهندس فرهانی

PH5 (1)
PH5 (10)
PH5 (9)
PH5 (8)
PH5 (7)
PH5 (6)
PH5 (5)
PH5 (4)
PH5 (3)
PH5 (2)
previous arrow
next arrow
PH5 (1)
PH5 (10)
PH5 (9)
PH5 (8)
PH5 (7)
PH5 (6)
PH5 (5)
PH5 (4)
PH5 (3)
PH5 (2)
previous arrow
next arrow