ظرفیت 20کیلووات

اینورتر خورشیدی Kaco آلمان

پنل خورشیدی Amerisolar 

نیروگاه برق خورشیدی

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

P10 (1)
P10 (5)
P10 (4)
P10 (3)
P10 (2)
previous arrow
next arrow
P10 (1)
P10 (5)
P10 (4)
P10 (3)
P10 (2)
previous arrow
next arrow