ظرفیت 1100 کیلووات

دیگ چگالشی سری R600

Rendamax هلند

دیگ های حرارتی 

تهران- مهندس طبقی

PD2 (1)
PD2 (5)
PD2 (4)
PD2 (3)
PD2 (2)
previous arrow
next arrow
PD2 (1)
PD2 (5)
PD2 (4)
PD2 (3)
PD2 (2)
previous arrow
next arrow