آوریل 12, 2018
نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی “شناور بر آب” یک مگاواتی در کشور

عملیات احداث نخستین نیروگاه خورشیدی ‘شناور بر آب’ یک مگاواتی در کشور، دیروز با حضور استاندار اصفهان در نیروگاه شهید محمد منتظری آغاز شد. به گزارش […]