گرمای خورشیدی زعفرانیه (ناظریان)

گرمایش خورشیدی ازگل (رحیمی)
خرداد 15, 1397
گرمایش خورشیدی ولنجک (مخبری)
خرداد 14, 1397
  • کارفرما : ناظریان
  • زمان اجرا :91
  • مکان اجرا :زعفرانیه
  • ظرفیت :1500 لیتر
  • توضیحات : _