گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی(فراهانی)

گرمایش خورشیدی نیاوران(ملکی)
خرداد 11, 1397
گرمایش خورشیدی دربندسر
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : فراهانی
  • زمان اجرا : 94
  • مکان اجرا : تهران کامرانیه جنوبی
  • ظرفیت : 4500 لیتر
  • توضیحات : + استخر