گرمایش خورشیدی ولنجک (مخبری)

گرمای خورشیدی زعفرانیه (ناظریان)
خرداد 14, 1397
گرمایش خورشیدی زعفرانیه(ملول)
خرداد 14, 1397
  • کارفرما : مخبری
  • زمان اجرا :91
  • مکان اجرا : تهران ولنجک
  • ظرفیت : 3000 لیتر
  • توضیحات : +استخر