گرمایش خورشیدی ولنجک (صائبی)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (صحیح النسب)
خرداد 15, 1397
گرمایش خورشیدی زعفرانیه (رضی)
خرداد 15, 1397
  • کارفرما : صائبی
  • زمان اجرا : 91
  • مکان اجرا : ولنجک
  • ظرفیت : 8000 لیتر
  • توضیحات : +استخر