گرمایش خورشیدی ولنجک (رحیم تبار)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (رضی)
خرداد 15, 1397
گرمایش خورشیدی ازگل (رحیمی)
خرداد 15, 1397
  • کارفرما : رحیم تبار
  • زمان اجرا :91
  • مکان اجرا : ولنجک
  • ظرفیت : 6500 لیتر
  • توضیحات : +استخر