گرمایش خورشیدی نیاوران(ملکی)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه(ملول)
خرداد 14, 1397
گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی(فراهانی)
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : ملکی
  • زمان اجرا :95
  • مکان اجرا : نیاوران
  • ظرفیت : 1500 لیتر
  • توضیحات : _