گرمایش خورشیدی ولنجک (فرقانی)

گرمایش خورشیدی لواسان (غلامی)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی خاوران (حسنی)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : فرقانی
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا : ولنجک
  • ظرفیت : 1600 لیتر
  • توضیحات : _