گرمایش خورشیدی لواسان (غلامی)

برق خورشیدی گرگان (پارس سولار البرز)
اردیبهشت 14, 1398
گرمایش خورشیدی ولنجک (فرقانی)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : غلامی
  • زمان اجرا :94
  • مکان اجرا :لواسان
  • ظرفیت :_
  • توضیحات : 15 عدد کلکتور