گرمایش خورشیدی زعفرانیه (صحیح النسب)

دیگ چگالشی قلهک (بینا)
خرداد 18, 1397
گرمایش خورشیدی ولنجک (صائبی)
خرداد 15, 1397
  • کارفرما : صحیح النسب
  • زمان اجرا : 91
  • مکان اجرا : زعفرانیه
  • ظرفیت : 7500 لیتر
  • توضیحات : +استخر