گرمایش خورشیدی زعفرانیه (سلامت)

برق خورشیدی لار
برق خورشیدی (استان فارس شهر لار)
سپتامبر 7, 2019
گرمایش خورشیدی زعفرانیه (نیری)
می 4, 2019
  • کارفرما : سلامت
  • زمان اجرا :92
  • مکان اجرا :زعفرانیه
  • ظرفیت :_
  • توضیحات :15 عدد کلکتور آب گرم