گرمایش خورشیدی زعفرانیه (سلامت)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (نیری)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : سلامت
  • زمان اجرا :92
  • مکان اجرا :زعفرانیه
  • ظرفیت :_
  • توضیحات :15 عدد کلکتور آب گرم