گرمایش خورشیدی زعفرانیه(ملول)

گرمایش خورشیدی ولنجک (مخبری)
خرداد 14, 1397
گرمایش خورشیدی نیاوران(ملکی)
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : ملول
  • زمان اجرا :91
  • مکان اجرا : تهران زعفرانیه
  • ظرفیت : 4000 لیتر
  • توضیحات :+ استخر