گرمایش خورشیدی ازگل (رحیمی)

گرمایش خورشیدی ولنجک (رحیم تبار)
خرداد 15, 1397
گرمای خورشیدی زعفرانیه (ناظریان)
خرداد 14, 1397
  • کارفرما : رحیمی
  • زمان اجرا :93
  • مکان اجرا : ازگل
  • ظرفیت : 10000 لیتر
  • توضیحات :+استخر