گرمایش خورشیدی ازگل(سلیمانی)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (نیری)
می 4, 2019
برق خورشیدی کردان (حدادزاده)
می 4, 2019
  • کارفرما : سلیمانی
  • زمان اجرا :96
  • مکان اجرا :ازگل
  • ظرفیت : _
  • توضیحات : 40 عدد کلکتور آب گرم