گرمایش خورشیدی ازگل(سلیمانی)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (نیری)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی کردان (حدادزاده)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : سلیمانی
  • زمان اجرا :96
  • مکان اجرا :ازگل
  • ظرفیت : _
  • توضیحات : 40 عدد کلکتور آب گرم