پروژه برق خورشیدی اهواز

برق خورشیدی آشتیان
خرداد 11, 1397
آقای مهندس مخبری – ظرفیت معادل ۲۵۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 18, 1395
  • کارفرما : ـ
  • زمان اجرا :96
  • مکان اجرا : اهواز
  • ظرفیت : 3.15 کیلووات
  • توضیحات : نمای ساختمان