دیگ چگالشی کامرانیه شمالی (طبقی)

دیگ چگالشی دروس (مهندس حسامی)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی نیاوران (ملکی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : طبقی
  • زمان اجرا : 95
  • مکان اجرا : کامرانیه شمالی
  • ظرفیت : 1 مگا وات
  • توضیحات : دو عدد دیگ