برق خورشیدی ماهشهر

دیگ چگالشی کارخانه ویتانا
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : -
  • زمان اجرا : اسفند ۹۶
  • مکان اجرا :ماهشهر
  • ظرفیت : ۲۰ کیلووات
  • توضیحات : با همکاری شرکت روناش انرژی