برق خورشیدی گرگان (پارس سولار البرز)

برق خورشیدی کردان (حدادزاده)
اردیبهشت 14, 1398
گرمایش خورشیدی لواسان (غلامی)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : پارس سولار البرز
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا :گرگان
  • ظرفیت :5 کیلووات
  • توضیحات : _