برق خورشیدی خاوران (حسنی)

گرمایش خورشیدی ولنجک (فرقانی)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی پردیس (فناورسازان هوشمند پردیس)
اردیبهشت 11, 1398
  • کارفرما : حسنی
  • زمان اجرا :96
  • مکان اجرا : خاوران
  • ظرفیت : 17 کیلووات
  • توضیحات : _