برق خورشیدی بیدبلند

برق خورشیدی پردیس (فناورسازان هوشمند پردیس)
اردیبهشت 11, 1398
برق خورشیدی ماهشهر
تیر 30, 1397
  • کارفرما : پالایشگاه گاز بیدبلند
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا : خوزستان
  • ظرفیت : 30 کیلووات
  • توضیحات : _