چین به هدف افزایش ۵۰ گیگا وات ظرفیت خورشیدی نزدیک شده است

چرا سیستمهای خورشیدی
نوامبر 8, 2016
شرکت آریوسان شید در چهارمین نمایشگاه انرژی خورشیدی
نوامبر 22, 2017
نمایش همه

چین به هدف افزایش ۵۰ گیگا وات ظرفیت خورشیدی نزدیک شده است

چین به هدف اضافه کردن ۵۰ گیگا وات ظرفیت خورشیدی نزدیک می شود

کشور چین به شکستن یک رکورد جدید در سال جاری نزدیک می شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که تا پایان سال جاری ظرفیت اضافه شده خورشیدی چین به ۵۰ گیگا وات خواهد رسید.

بر اساس اطلاعات منتشر شده چین یک قدم به سمت شکستن یک رکورد جدید در سال جاری نزدیک می شود. بعد از اضافه کردن ۳۴٫۵ گیگا وات ظرفیت خورشیدی در سال ۲۰۱۶ که معادل ۱۲۸ درصد رشد سالیانه بود. تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ ظرفیت اضافه شده برای این کشور تقریبا ۴۲ گیگا وات بوده است.

پیش بینی ها نشان می دهد که تا پایان سال جاری ظرفیت اضافه شده خورشیدی این کشور به ۵۰ گیگا وات خواهد رسید.