چهارمین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی قشم
اسفند 22, 1396
عملیات احداث نخستین نیروگاه خورشیدی ‘شناور بر آب’ یک مگاواتی در کشور، دیروز با حضور استاندار اصفهان در نیروگاه شهید محمد منتظری آغاز شد.
فروردین 23, 1397
نمایش همه

چهارمین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

چهارمین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی

شرکت آریو سان شید در چهارمین کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی که در اسفند ماه 1396 در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، حاضر گردید.

در این کنفرانس که با حضور متخصصین و پژوهشگران حوزه برق و انرژی برگزار گردید، پنل های نسل دوم کادمیوم تلوراید شرکت آریو سان شید با پنل های نسل اول مقایسه گردیدند. در این بررسی ها پنل های نسل دوم این شرکت، تولید لحظه ای بالاتری را نشان دادند. همچنین عملکرد این پنل ها هنگام سایه بررسی شد. پنل های نسل دوم Calyxo به دلیل تفاوت های ساختاری با پنل های نسل پیشین، عملکرد بهتری را در  حالت سایه از خود نشان می دهند.