021-72489
سیستم گرمایش خورشیدی

         سیستم گرمایش خورشیدی آریو سان شید
                              (فتوولتائیک)

کلیه تجهیزات مورد نیاز سیستمهای خورشیدی را ما برای شما فراهم آورده ایم.

 

تمامی اجزا شامل کلکتورهای خورشیدی، مخازن ذخیره آب گرم، اجزا پمپ، واحد کنترل و کیت کامل نصب، ساخت کشور آلمان، سازگار با یکدیگر و مطابق با آخرین فناوری روز دنیا ساخته شده است.
سیستم تولید برق خورشیدی